ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016