ΕΚΘΕΣΗ EUROPACK EUROMANUT CFIA 2017 ΛΥΟΝ

Η εταιρία μας συμμετείχε στην έκθεση EUROPACK EUROMANUT CFIA στη ΛΥΟΝ, σε συνεργασία με την αντιπρόσωπο μας CHANTALAT.