Καλούπια

Η εταιρεία μας κατασκευάζει καλούπια θερμοσυσκευαστικών μηχανών, διαφόρων εταιρειών και διαφορών τύπων.

Ενδεικτικά παρακάτως σας παραθέτουμε κάποιες περιπτώσεις: