Μήτρες

Η εταιρεία μας κατασκευάζει μήτρες φορμαριστικών μηχανών διαφόρων εταιρειών και διαφόρων τύπων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια δείγματα κατασκευών μας: